Skip links

Uzņemšana

Katra akadēmiskā semestra sākumā studentu korporācija Fraternitas Imantica rīko viesu vakarus. Viesu vakaros studentiem jeb potenciālajiem korporācijas biedriem tiek dota iespēja iepazīties ar korporācijas sadzīvi, tradīcijām, vēsturi un vērtībām, bet savukārt mēs ar viņiem iepazīstamies. Par Fraternitas Imantica biedru var kļūt vīrieša kārtas, latviešu tautības students, kas ir imatrikulējies kādā no Latvijas augstākām mācību iestādēm.

Pretendentam ir jābūt ar nevainojamu pagātni, jeb pagātni bez kriminālām sodāmībām.

Pretendents nedrīkst būt saistīts ar pretvalstiskām vai pretnacionālām organizācijām.

Pretendents nedrīkst būt jau kādas citas akadēmiskās mūža organizācijas biedrs.

Uzņemšanas kārtība.

Viesim ir vēlams apmeklēt visus viesu vakarus, lai labāk iepazītos ar studentu korporācijas vēsturi, tradīcijām un iekšējiem noteikumiem;

Viesim ir jāierodas norādītā datumā uz uzņemšanas Konvnetu;

Līdzi jābūt izdrukātam CV (vairāk jābūt aprakstītai daļai par hobijiem, interesēm utt.), iesniegumam ar lūgumu uzņemt studentu korporācijā Fraternitas Imantica (iesniegumu palīdzēs uzrakstīt uz vietas) un 1 fotogrāfijai 3×4 cm.

Katrs viesis (pretendents) tiks intervēts. Intervijas laikā tiks uzdoti jautājumi par studijām, ārpus studiju laiku, dažādām sabiedriskām rosmēm un aktivitātēm, kā arī būs jautājumi par Latvijas vēsturi un spēju regulāri apmeklēt pasākumus.

Pēc intervijas Aktīvais konvnets lemj par pretendenta uzņemšanu sabiedrībā.

Visi uzņemtie biedri veido jaunu coetu.