Skip links

Latvijas studentu korporācijas

zaļš • zils • zelts

Rūpniecības iela 4a, Rīga, LV-1010

19.02.1870. Tērbata, Igaunija (Tērbatas u!)

Vitam, salutem, veritatem (Dzīvei, labklājībai un patiesībai) • Acti labores jucundi (Padarītie darbi patīkami)

67323000

zelts • melns • sarkans

Tērbatas iela 38, Rīga, LV-1011

07.11.1880 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)

P.C.T. (Рцы Слово Твёрдо) (“turi doto vārdu”, vai “vīrs un vārds”).

67323000

zaļš • balts • sarkans

Stabu ielā 17, Rīga, LV-1011

24.11.1880 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)

Draugam Tēvijai • Virtute et Fide (Stiprība un uzticamība)

67273303

zaļš • melns • balts

Dzirnavu iela 36, Rīga, LV-1009

08.02.1899 - Tērbata, Igaunija (Tērbatas u!)

Per aspera ad astra (Caur ērkšķiem pie zvaigznēm) • Labor et fidelitas (Darbs un uzticība)

balts • zaļš • zelts

Lāčplēša iela 28, Rīga, LV-1011

14.12.1900 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)

Talavija Roku rokā • Darbs ceļ viru

67286872

zils • zaļš • zelts

Lāčplēša iela 5, Rīga, LV-1010

20.10.1902 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)

Scientia pro patria (Zinātne tēvzemei)

67331469

sarkans • zils • zelts

Šarlotes iela 3, Rīga, LV-1001

17.02.1917 - Tērbata, Igaunija (Tērbatas u!)

Pro Latvia (Latvijai) • Virtutes Bonos Dies Viventi Faciunt

67362189

zils • balts • zaļš

Filozofu iela 9, Jelgava, LV-3001

21.11.1917 - Tērbata, Igaunija (Tērbatas u!)

Draugam, godam, taisnībai

63080219

oranžs • sudrabs • zils

Tērbatas ielā 28-7, Rīga, LV-1011

30.04.1922 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)

Visu par Latviju, Visi viens

67281373

violets • zelts • zils

Ģertrūdes iela 30-20, Rīga, LV-1011

04.05.1922 - Rīga, Latvija (Tērbatas u!)

Zinātne zīmē pilnības augstumus! • Brālība veido tautas spēkus!

brūns • zaļš • zelts

Jelgavas iela 63, Rīga, LV-1004

07.07.1924 - Liepāja, Latvija (Tērbatas u!)

Vera amicitia – decus vitae (Īsta draudzība – dzīves skaistums) • Darbs, griba, pienākums

zelts • violets • zaļš

Kalpaka bulv. 11, Rīga, LV-1010

06.10.1924 Pēterburga, Krievija (Tērbatas u!)

Vienotiem spēkiem par godu, draugu, tēvzemi

67333187

pelēks • sarkans • zelts

Stabu ielā 62, Rīga, LV-1011

08.10.1924 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)

Tautas slava – paša gods • Būt vai nebūt

vesthardiana@gmail.com

melns • gaiši zaļš • zelts

Baznīcas iela 45-37, Rīga, LV-1010

04.02.1925 - Rīga, Latvija (Tērbatas u!)

Tautai un tēvijai! • Amicus optima vitae possessio (draugs dzīves labākais ieguvums)

67323000

melns • balts • zelts

Aldaru iela 7, Rīga, LV-1050

16.09.1926 - Rīga, Latvija (Tērbatas u!)

Pro patria, lustitia, honore! (Par tēvzemi, taisnīgumu, godu)

67224701

gaiši oranžs • zaļš • zelts

Stabu iela 32, Rīga, LV-1011

20.09.1926 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)

Par draudzību un darbu, par Tēvijas brīvi • Fidei et veritati (Ticība un patiesība, jeb “Kur uzticību patiesībai rada, Tur ceļi zelta vienoti mūs vada”.)

67273008

gaši zils • violets • zelts

Veru iela 6, Rīga, LV-1010

29.10.1926. Tērbata, Igaunija (Tērbatas u!)

Lūzti, bet neliecies • Vīrs un vārds

zaļš • brūns • zelts

Ausekļa iela 3, Rīga, LV-1010

20.03.1927 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)

cerību un pienākumu teic, tēvzemes mīlestību sveic, zeltam līdzīgi lai mirdz mūsu gods

67323000

zils • melns • zelts

Lejas iela 7, Rīga, LV-1013

07.12.1927 - Rīga, Latvija (Rīgas u!)

Vires unitae agunt (vienībā spēks)

sarkans • zelts • balts

Kungu iela 8, Jelgava, LV-3001

18.02.1947 - Pineberga, Vācija (Rīgas u!)

Scientiae, populo, patriae! (Zināšanas, cilvēki, tēvzeme!) • Svešumā tēvzemei! • Lai zobens nesarūs!

63081070

balts • violets • zaļš

Blaumaņa iela 5, Rīgā, LV-1011

14.03.1947 - Pineberga, Vācija (Rīgas u!)

Amicus amico, omnia patriae (draugs draugam, viss tēvzemei) • Ver sirdi draugam, klusē svešiniekam, Kalpo zinātnei, lej asinis tēvzemei

67281010

melns • zelts • zils

Ausekļa iela 3, Rīga, LV-1010

07.05.1947 - Pineberga, Vācija (Tērbatas u!)

Darbi taisnībai, uzticība draugam, zobens tēvzemei

zaļš • sarkans • sudrabs

Artilērijas iela 54, Rīga, LV-1009

20.06.1947 - Pineberga, Vācija (Rīgas u!)

Tēvijai, pienākumam, draudzībai • Veritati, humanitati, virtuti (Patiesība, cilvēce, tikums)

67297308

Latvijas studenšu korporācijas

violets • zaļš • zelts

Stabu iela 14, Rīga, LV-1011

06.09.1921 - Rīga, Latvija

Pars pro toto! (Viena par visām!) • Par taisnību, daiļumu un visu cēlu! • Patientia vincit omnia! (Pacietība uzvar visu!)

67289107

zaļš • zils • sudrabs

Pērnavas iela 54-16, Rīga, LV-1009

29.11.1923 - Rīga, Latvija

Dailei, tautietei • In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. (Nepieciešamās lietās – vienprātība, neizšķiramās – brīvība, visās lietās – mīlestība!)

oranžs • zaļš • gaiši zils

Kr.Valdemāra iela 67-12 Rīga, LV-1013

20.05.1924 - Rīga, Latvija

Fidei et veritati (ticība un patiesība)

brūns • zils • zelts

Pulkv. Brieža iela 8-9, Rīga, LV-1010

20.05.1924 - Rīga, Latvija

Tautietei – zinātnei • Viena par visām un visas par vienu!

67334558

dzeltens • zils • sudrabs

Kr. Barona iela 49-19, Rīga, LV-1011

17.02.1927 - Rīga, Latvija

Veido sevi Tēvijai, darbam, dailei, zinātnei!

balts • zils • zelts

Rūpniecības iela 9, dzīv. D, Rīga, LV-1010

22.03.1927 - Rīga, Latvija

Skaidru sirdi, modru garu • Cordi, animae, intellectui (Sirdij, dvēselei, prātam) • Anima candidissima, gratia jucundissima, humanitas profundissima (Dvēsele visbaltākā, piemīlība vispatīkamākā, cilvēcība visdziļākā)

zils • zelts • violets

Baznīcas iela 39-2a, Rīga, LV-1011

25.11.1927 - Rīga, Latvija

Darbam, dailei, vienībai • Vitam impendere vero (Dzīvi veltīt patiesībai)

gaiši zaļš • zils • sarkans

Pulkv. Brieža iela 8-9, Rīga, LV-1010

17.01.1932 - Rīga, Latvija

Pro veritate, cultura et unitate (Par taisnību, kultūru, vienību.)

67334558

zelts • zils • purpurs

Ventspils iela 10-1, Kuldīga, LV-3301

08.05.1933 - Rīga, Latvija

Vienoti Tēviju ziedonī celt • Censonēm ilgoties nepabeigt, ar darbu zinību kalngalos steigt

zelts • violets • balts

Dzirnavu iela 34a-5, Rīga, LV-1010

11.03.1947 - Pineberga, Vācija

Tēvzemei, zinātnei un dailei • Mainīgā, mainies uz skaidrību • Concordia nostra perpetua sit (Lai mūsu vienprātība būtu mūžīga)

zils • melns • zaļš

Artilērijas iela 54, Rīga, LV-1009

21.04.1947 - Pineberga, Vācija

Vitam impendere vero (Dzīvi virzīt uz patiesību)

sarkans • sudrabs • zils

Kr.Barona ielā 33/35-10

02.09.1947 - Minhene, Vācija

Patriae, fidei, perseverantiae (Tēvzemei, uzticībai, izturībai)

brūns, sārts, zelts

Anniņmuižas bulvāris 28-33,Rīga, LV-1067

04.03.1928 - Rīga, Latvija

Par mākslu, draudzeni un tēviju