Skip links

Par mums

Īsumā

Par Fraternitas Imantica

Liekas, ka nekur un nekad latviešu studentu korporācijas nav dibinātas tik grūtā situācijā kā Vācijā pēc otrā pasaules kara. Neraugoties uz nelabvēlīgiem dzīves apstākļiem, 20 BU studenti saskatīja vajadzību pēc slēgtas sabiedriskas organizācijas un svinīgā aktā, klātesot vairākiem agrāk dibināto korporāciju locekļiem, parakstīja F!I! dibināšanas solījumu, enerģiski uzsākot jaunās korporācijas izveidošanas procesu. Divarpus gados jaunuzņemtos locekļus iedalīja 6 coetos. Aktīvam konventam darbību izbeidzot pēc BU slēgšanas 1949. gada rudenī, imantiešu skaits bija 57.

Lasīt vairāk

Īsumā par Fraternitas Imantica

Liekas, ka nekur un nekad latviešu studentu korporācijas nav dibinātas tik grūtā situācijā kā Vācijā pēc otrā pasaules kara. Neraugoties uz nelabvēlīgiem dzīves apstākļiem, 20 BU studenti saskatīja vajadzību pēc slēgtas sabiedriskas organizācijas un svinīgā aktā, klātesot vairākiem agrāk dibināto korporāciju locekļiem, parakstīja F!I! dibināšanas solījumu, enerģiski uzsākot jaunās korporācijas izveidošanas procesu. Divarpus gados jaunuzņemtos locekļus iedalīja 6 coetos. Aktīvam konventam darbību izbeidzot pēc BU slēgšanas 1949. gada rudenī, imantiešu skaits bija 57.

Studentu korporācija Fraternitas Imantica ir akadēmiska mūžorganizācija, kas ir dibināta 1947.g. 18. februāri Pinebergā, Vācijā pie Baltijas universitātes un 1990.g. 13. jūlijā atjaunota pie Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Aktīvais konvents savu darbību uzsāka 1997.g. 18.maijā. Krāsu garants – Selonija.

Sekoja tālākās emigrācijas posms. Uz ārzemēm aizceļojušie imantieši, un arī veselības likstu dēļ Vācijā palikušie, sekmīgi atsāka dzīves gaitas un pārtrauktās studijas svešajās vidēs. Un nekavējoties tika atjaunota korporācijas darbība globālā mērogā – korespondences konventa un atsevišķu kopu ietvaros. Turpinājās jaunu locekļu uzņemšana un audzināšana: 40 gados imantiešu saimei pievienojās 114 studenti, kas tika ieskaitīti 34 coetos.73 no viņiem tika uzņemti ASV , no kuriem 52 nāca no Viskonsīnas.

Ar 1990. gada jūliju, kad uzņēma pirmo locekli Latvijā, sākās patreizējais darbības posms. Korporāciju akreditēja pie LLU Jelgavā, tur tika iegādāts īpašums un atjaunots aktīvais konvents, un 1999. gadā nodibināta F!B! Latvijā līdz šim 31 coetā ir uzņemti 174 locekļi. Pagājušā gada beigās tur mita 69 filistri, 20 com!com! un 19 kr!kr! Tāpat kā 2 iepriekšējos darbības posmos, ir bijis nobirums, bet tas norāda, ka mūsu sastāvā prasām augstvērtīgu kvalitāti, nevis masveidīgu mērenību.

Patriotisms

Mūsu korporācijas tradīcijas balstās dzimtenes mīlestībā.

Brālība

Biedru starpā izveidojās īsta draudzība un savstarpēja aizsardzība, kas turpinās mūža garumā.

Godaprāts

Biedros tiek izkopta nacionālā un sabiedriskā stāja, goda prāta izpratne un pienākuma apziņa.

75
Pastāvēšanas gadi
135
Imantiešu skaits
23
Korporācijas Latvijā
Kopš 1947. gada

Fraternitas Imantica mērķi.

Pulcināt ap sevi latviešu tautības studentus, audzināt viņus īstā buršu garā vadoties no tām akadēmiskajām tradīcijām, kuras laika gaitā izkoptas un nostiprinājušās latviešu korporācijās.

Sniegt saviem locekļiem iespējamo morālo un materiālo atbalstu, atbalstīt un aizsargāt tos dzīvē, izveidot un nostiprināt to starpā īstu draudzību.

Izkopt savu locekļu nacionālo un sabiedrisko stāju, stiprināt goda prāta izpratni, pienākuma apziņu un vienprātību, kā arī audzināt viņus par cienīgiem latvju tautas darbiniekiem.

Kārtot un vadīt akadēmiskās jaunatnes sabiedrisko dzīvi.

Amatpersonas

Fraternitas Imantica prezidijs.

sen! com!

Jānis Grāvītis

jgavitis@gmail.com
+371 22 444 070

vicesen! com!

Nils Blūms

blums.nils@gmail.com
+317 29 358 617

sekr! com!

Egons Kalniņš

7timus@gmail.com

+317 29 600 269

old! fil!

Pauls Jaks

pauls.jaks@gmail.com

+317 29 358 617

P!K G!T fil!

Pauls Jaks

pauls.jaks@gmail.com

P!K G!T subst! fil!

Eduards Grigorjevs

egromons@gmail.com

priekš! fil!

Uldis Liepa – Liepiņš

lluldis@gmail.com

priekš! vietn! fil!

Jānis Jekševics

janis.jeksevics@gmail.com

sekr! fil!

Pauls Jaks

pauls.jaks@gmail.com

kasieris! fil!

Mārtiņš Indriksons

indriksons.martins@gmail.com

F!B! valdes kopējā vēstkopa: fil_valde@imantica.lv

priekš! fil!

Ernests Brusubārdis

ebrusubardis@centurytel.net

sekr! fil!

Uldis Inveiss

uinveiss@wi.rr.com

kasieris! fil!

Guntis Lauzums

amberha@yahoo.com