Skip links

Nozīmīgi datumi

Fr! Imantica pastāvēšanas laikā ir notikuši vairāki nozīmīgi notikumi, kas ir uzskaitīti hronoloģiskā secībā:

1947. g. 18. februāris – Fraternitas Imantica dibināšana Pinebergā, Vācijā.

1947. g. 25. februāris – pirmais kārtējais konvents (K!K!).

1947. g. 21. jūlijs – korporācijā uzņem pirmo krustdēlu coetu.

1949. g. 17. septembris – Latvijas Korporāciju Apvienība (L!K!A!) akceptē krāsu atsegšanu.

1949. g. 24. oktobris – aktīvais konvents (A!K!) pārtrauc darbu. Sākās A!K! pārtraukuma laiks jeb globālā korespondences konventa darbības posms.

1951. g. 16. februāris – korporācija iegūst balstiesības L!K!A!.

1953. g. 19. septembris – korporācijā uzņem pirmos 2 krustdēlus  (7. coetu) globālā korespondences konventa darbības posmā.

1957. g. 22. februāris – 10 gadu dibināšanas atceres svētku aktā Milvokos (ASV), iesvēta dibinātāju dāvāto korporācijas karogu.

1957./1958. g. – Fr! Imantica prezidē L!K!A!

1972. g. 28. maijs – 25 gadu dibināšanas atceres svētku ārkārtējā konventā pieņem jaunizstrādātās “Vadlīnijas Fr! Imanticas globālai darbībai”.

1976./1977. g. – Fr! Imantica prezidē L!K!A!

1990. g. 13. jūlijs – uzsāk darbu korporācijas kopa Latvijā uzņemot pirmo krustdēlu: viņu kopā ar trim uzņemtiem 14. un vēl vienu 27. oktobrī, ieskaita 41. coetā.

1998.g. – Fr! Imantica prezidē P!K!

Lasīt vairāk

Nozīmīgi datumi

1947. g. 18. februāris – Fraternitas Imantica dibināšana Pinebergā, Vācijā.

1947. g. 25. februāris – pirmais kārtējais konvents (K!K!).

1947. g. 21. jūlijs – korporācijā uzņem pirmo krustdēlu coetu.

1949. g. 17. septembris – Latvijas Korporāciju Apvienība (L!K!A!) akceptē krāsu atsegšanu.

1949. g. 24. oktobris – aktīvais konvents (A!K!) pārtrauc darbu. Sākās A!K! pārtraukuma laiks jeb globālā korespondences konventa darbības posms.

1951. g. 16. februāris – korporācija iegūst balstiesības L!K!A!.

1953. g. 19. septembris – korporācijā uzņem pirmos 2 krustdēlus  (7. coetu) globālā korespondences konventa darbības posmā.

1957. g. 22. februāris – 10 gadu dibināšanas atceres svētku aktā Milvokos (ASV), iesvēta dibinātāju dāvāto korporācijas karogu.

1957./1958. g. – Fr! Imantica prezidē L!K!A!

1972. g. 28. maijs – 25 gadu dibināšanas atceres svētku ārkārtējā konventā pieņem jaunizstrādātās “Vadlīnijas Fr! Imanticas globālai darbībai”.

1976./1977. g. – Fr! Imantica prezidē L!K!A!

1990. g. 13. jūlijs – uzsāk darbu korporācijas kopa Latvijā uzņemot pirmo krustdēlu: viņu kopā ar trim uzņemtiem 14. un vēl vienu 27. oktobrī, ieskaita 41. coetā.

1991. g. 12. jūnijs – korporācija reģistrēta pie Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU).

1991. g. 3. septembris – korporācija uzņemta Prezidiju Konventā (P!K!) Latvijā.

1991. g. 9. decembris – nopirkts īpašums Jelgavā, Kungu ielā 8.

1995. g. 21. janvāris – korespondences konvents apstiprina Filistru Biedrības ( F!B! )statūtus.

1995. g. 13. jūlijs – korporācija reģistrēta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā kā “sabiedriska organizācija”.

1997. g. 15. maijs – ģenerālsapulces lēmums atjaunot korporācijas A!K! Latvijā.

1998.g. – Fr! Imantica prezidē P!K!

1999. g. 20. februāris – Filistru Biedrības (F!B!) darba sākums.

1999. g. 25. maijs – F!B! reģistrēta kā sabiedriska organizācija LR Uzņēmumu reģistrā.

1999. g. 4. septembris – darbību pārtrauc globālais korespondences konvents.

2005. g. 1. februāris – F!B! reģistrēta kā biedrība LR Uzņēmumu reģistrā.

2009. g. 27.janvārī Fr! Imantica prezidē P!K!

2014.g. 17. oktobris – tiek nodibināta Dāmu komiteja.

2019.g. 1. septembrī – Fr! Imantica prezidē P!K!.