Skip links

Stipendijas

Buršu dzīvē viena no svarīgākajām vērtībām ir draudzība. Draudzība savā visdziļākajā būtībā nozīmē – palīdzēt otram kā vien tas ir iespējams – morāli, fiziski un, protams, arī materiāli. Kamēr imantietis ir krustdēla vai komiltoņa statusā, kamēr uzsvars tiek likts uz studijām un aktivitāti A!K!, tikmēr filistru pienākums ir savu iespēju robežās palīdzēt finansiāli – nodarboties ar mecenātismu.

Fr! Imantica saviem biedriem var piešķirt sekojošas stipendijas:

F!B! Amerikas kopas Stipendiju fonda ikgadējā stipendija.

fil! Jāņa Galanska vienreizējā stipendija.

Ārzemju studiju stipendija

kr! Māris Lubarskis
com! Ralfs Miļušis
kr! Kristaps Upmanis
com! Jānis Ondrups
com! Ģirts Derums
com! Elgars Mielavs
com! Mārtiņš Andranovs
fil! Eduards Grigorjevs
fil! Uldis Liepa – Liepiņš
fil! Mārtiņš Spuris
com! Dmitrijs Klokovs
com! Dāvis Ziners
com! Ilvars Dirvēns
com! Andris Paukšens
com! Eduards Gaujēns
com! Oskars Leibus
com! Raimonds Ozolnieks
fil! Mārtiņš Priednieks
com! Mārtiņš Indriksons
com! Matīss Karabeško
com! Rūdolfs Biezais
com! Jānis Upmanis

fil! Eduards Grigorjevs

fil! Ģirts Derums

com! Andrejs Konončuks

com! Kārlis Komarovskis