Skip links

Dāmu komiteja

2014. g. 17. oktobrī tika nodibināta Fr! Imantica Dāmu komiteja.

F!I! Dāmu komiteja ir savstarpējās lojalitātes apliecinājums, kas pauž imantiešu dāmu izpratni un cieņu korporācijas mērķiem un tradīcijām no vienas puses, un no otras puses katra imantieša cieņu pret savu ģimeni un tās brīvo laiku.

Dāmu komiteja uzdevums ir veicināt abpusēju vēlmi iesaistīties kopīgās norisēs ģimenes pasākumu ietvaros, pulcinot gan kamiltoņus, gan filistrus svētku un ikdienas sarīkojumos kopā ar sievām un bērniem. D!K! darbības mērķis ir apvienot F!I! biedru dāmas, sekmēt to draudzību, kā arī atbalstīt un kuplināt korporācijas F!I! darbību ar daudzveidīgu ģimenisku sarīkojumu iniciēšanu un organizēšanu. Savukārt, nerakstīts mērķis ir veicināt imantiešu aktivitāti- kuplā skaitā apmeklēt Ģimeņu vakarus, sporta spēles, Ziemassvētku pasākumus un citus.

Dāmu komitejas valde

priekš!

Anta Bērza

anta.berza@gmail.com

priekš! vietn!

Lelde Liepa Liepiņa

lelde.imeria@gmail.com

sekr!

Sandra Grigorjeva

sandra.grigorjeva@gmail.com

oec!

Madara Inkina

Madarra@gmail.com

D!K! kopējā vēstkopa: damas@imantica.lv