Skip links

LLU Imatrikulācijas akts

01.09.2020

Ikgadējie LLU jauno studentu uzņemšanai veltītie svētki, kuros dalību ņem pie LLU reģistrētās studentu mūžorganizācijas.