Uzņemšana

vv

Par Fraternitas Imantica biedru var kļūt vīrieša kārtas, latviešu tautības students, kas ir imatrikulējies kādā no Latvijas augstākām mācību iestādēm.

  • Pretendentam ir jābūt ar nevainojamu pagātni un ar buršu ētiku savienojama nacionālā un sabiedriskā nostāja.
  • Pretendents nedrīkst būt saistīts ar pretvalstiskām vai pretnacionālām organizācijām.
  • Pretendents nedrīkst būt jau kādas citas akadēmiskās mūža organizācijas biedrs.

Divas reizes gadā – Pavasara un Rudens semestros studentu korporācija Fraternitas Imantica rīko 3 viesu vakarus:

Informatīvais vakars – tiek pastāstīts par studentu korporācijām, to rašanos, attīstību un nonākšanu līdz Latvijai;

Literārais vakars - tiek parādīts, kā krustdēli aizstāv savu krāsa referātu, kā argumentēti atbild uz koreferanta jautājumiem un pauž savu viedokli;

Alus vakars – tiek parādīts kā studenti atpūšas un bauda gardo miestiņu, dziedot kantis un pavadot vakaru interesantās sarunās par sabiedrībā aktuālām tēmām.

Viesu vakarus apmeklēt ir aicināti studenti, kas atbilst augstāk minētajiem kritērijiem. Šie vakari dod viesiem iespēju iepazīties ar mums un mēs, savkārt, varam izvērtēt viesu piemērotību mūsu saimei.

Uzņemšanas kārtība:

  1. Viesim ir vēlams apmeklēt visus trīs viesu vakarus, lai labāk iepazītos ar studentu korporācijas vēsturi, tradīcijām un iekšējiem noteikumiem;
  2. Viesim ir jāierodas norādītā datumā uz uzņemšanas Konvnetu;
  3. Līdzi jābūt izdrukātam CV (vairāk jābūt aprakstītai daļai par hobijiem, interesēm utt.), iesniegumam ar lūgumu uzņemt studentu korporācijā Fraternitas Imantica (iesniegumu palīdzēs uzrakstīt uz vietas) un 1 fotogrāfijai 3×4 cm.
  4. Katrs viesis (pretendents) tiks intervēts. Intervijas laikā tiks uzdoti jautājumi par studijām, ārpus studiju laiku, dažādām sabiedriskām rosmēm un aktivitātēm, kā arī būs jautājumi par Latvijas vēsturi un spēju regulāri apmeklēt pasākumus.
  5. Pēc intervijas Aktīvais konvnets lemj par pretendenta uzņemšanu sabiedrībā.
  6. Visi uzņemtie biedri veido jaunu coetu.

Augšup