Stipendijas

Buršu dzīvē viena no svarīgākajām vērtībām ir draudzība. Draudzība savā visdziļākajā būtībā nozīmē – palīdzēt otram kā vien tas ir iespējams – morāli, fiziski un, protams, arī materiāli. Kamēr imantietis ir krustdēla vai komiltoņa statusā, kamēr uzsvars tiek likts uz studijām un aktivitāti konventā, tikmēr filistru pienākums ir savu iespēju robežās palīdzēt finansiāli – nodarboties ar mecenātismu.

Fr! Imantica saviem biedriem var piešķirt sekojošas stipendijas:

1. F!B! Amerikas kopas Stipendiju fonda ikgadējā stipendija

2. fil! Jāņa Galanska vienreizējā stipendija

3. fil! Vernera Brola vienreizējā stipendija

Stipendiju nolikumus un pieteikuma formas ir atrodamas Internā sadaļā: AKDUS⇒Dokumentu pārvaldnieks⇒mapē “Stipendijas”.

F!B! Amerikas kopas Stipediju fonda stipendijas saņēmēji

com! Māris Lubarskis
com! Egons Kalniņš
com! Māris Skusts
com! Pauls Jaks
com! Ralfs Miļušis
com! Jānis Ondrups
fil! Ģirts Derums
fil! Elgars Mielavs
com! Mārtiņš Andranovs
fil! Eduards Grigorjevs
fil! Uldis Liepa – Liepiņš
fil! Mārtiņš Spuris
com! Dmitrijs Klokovs
com! Dāvis Ziners
com! Ilvars Dirvēns
com! Andris Paukšens
com! Eduards Gaujēns
com! Oskars Leibus
com! Raimonds Ozolnieks
fil! Mārtiņš Priednieks
fil! Mārtiņš Indriksons
com! Matīss Karabeško
com! Rūdolfs Biezais
fil! Jānis Upmanis
com! Kaspars Bušs
com! Valters Bišofs
kr! Kaspars Ķipsts
com! Andrejs Konončuks
kr! Sandis Štubis
kr! Arvīds Ondrups
com! Raivis Driksa

fil! Jāņa Galanska stipendijas saņēmēji

fil! Jānis Graudulis
fil! Eduards Grigorjevs
fil! Ģirts Derums

fil! Vernera Brola stipendijas saņēmēji

com! Andrejs Konončuks

Augšup