Amatpersonas

sen! com! Emīls Matvejevs 29660338 emilsmatvejevs@inbox.lv

vice! sen! com! Nils Blūms 29358617 blums.nils@gmail.com

sekr! com! Kārlis Komarovskis 22495172 komarovskis.karlis@gmail.com

A!K! prezidija kopējā vēstkopa: prezidijs@imantica.lv

old! com! Arvīds Ondrups 20019634 arviditto@gmail.com

P!K! G!T! fil! Pauls Jaks 22022192 pauls.jaks@gmail.com

P!K! G!T! subst! fil! Eduards Grigorjevs 26400174 egromons@gmail.com

 

2020./2021. a.g. Filistru Biedrības amatpersonas


Priekšsēdētājs fil! Uldis Liepa – Liepiņš 29589388 lluldis@gmail.com

Priekšsēdētāja vietnieks fil! Jānis Jekševics 26413550 janis.jeksevics@gmail.com

Sekretārs fil! Pauls Jaks 22022192 pauls.jaks@gmail.com

F!B! valdes kopējā vēstkopa: fil_valde@imantica.lv

Kasieris fil! Mārtiņš Indriksons 28283423 indriksons.martins@gmail.com

 

Filistru Biedrības Amerikas kopas amatpersonas


Priekšsēdētājs fil! Ernests Brusubārdis III ebrusubardis@centurytel.net

Sekretārs fil! Uldis Inveiss  uinveiss@wi.rr.com

Kasieris fil! Guntis Lauzums  amberha@yahoo.com

Augšup