Amatpersonas

DSC_0304


sen! com! Valters Bišofs mob. 26668967 valtersbisofs@gmail.com

vice! sen! com! Andrejs Konončuks mob. 26615509 kononcuks@gmail.com

sekr! com! Kaspars Ķipsts mob. 28890427 kaspars.kipsts@inbox.lv

A!K! prezidija kopējā vēstkopa: prezidijs@imantica.lv

old! com! Nils Blums mob.29358617 blums.nils@gmail.com

P!K! G!T! fil! Eduards Grigorjevs mob.26400174 egromons@gmail.com

P!K! G!T! fil! Jānis Jekševics mob.24613550 janis.jeksevics@gmail.com

 

2018./2019. akadēmisko gadu Filistru Biedrības amatpersonas


Priekšsēdētājs fil! Eduards Grigorjevs mob.26400174 egromons@gmail.com

Priekšsēdētāja vietnieks fil! Elgars Mielavs 29340245 emielavs@gmail.com

Sekretārs fil! Ģirts Derums 25137177 girts.derums@gmail.com

F!B! valdes kopējā vēstkopa: fil_valde@imantica.lv

Kasieris fil! Edgars Bērzs 26552369 berzsedgars@gmail.com

 

Filistru Biedrības Amerikas kopas amatpersonas


Priekšsēdētājs fil! Ernests Brusubārdis III ebrusubardis@centurytel.net

Sekretārs fil! Uldis Inveiss  uinveiss@wi.rr.com

Kasieris fil! Guntis Lauzums  amberha@yahoo.com

Augšup