Amatpersonas

waa

2014./2015. akadēmiskā gada Aktīvā konventa amatpersonas


sen! com! Ģirts Derums mob. 28614002 girts.derums@gmail.com

vice! sen! com! Jānis Lilienfelds mob. 26048908 lilienfelds@tvnet.lv

sekr! com! Edgars Berzs mob. 26552369 berzsedgars@gmail.com

A!K! prezidija kopējā vēstkopa: prezidijs@imantica.lv

old! com! Kārlis Eglītis mob. 28734069 karlis893@gmail.com

P!K! G!T! com! Nils Blums mob.29358617 blums.nils@gmail.com

 

2014./2016. akadēmisko gadu Filistru Biedrības amatpersonas


Priekšsēdētājs fil! Arnis Krūmiņš 26484129 arnis.krumins@gmail.com

Priekšsēdētāja vietnieks fil! Jānis Lange 26379455 jaanis.lange@gmail.com

Sekretārs fil! Eduards Grigorjevs 26400174 egromons@gmail.com

F!B! valdes kopējā vēstkopa: fil_valde@imantica.lv

Kasieris fil! Gatis Lauls 29199060 gatislauls@gmail.com

 

Filistru Biedrības Amerikas kopas amatpersonas


Priekšsēdētājs fil! Ojārs Rēpiņš ojarsj@sbcglobal.net

Sekretārs fil! Vilnis Kreišmanis  kreismanis@comcast.net

Kasieris fil! Guntis Lauzums  amberha@yahoo.com

Augšup