Dāmu komiteja

damas

2014. g. 17. oktobrī tika nodibināta Fr! Imantica Dāmu komiteja.

F!I! Dāmu komiteja ir savstarpējās lojalitātes apliecinājums, kas pauž imantiešu dāmu izpratni un cieņu korporācijas mērķiem un tradīcijām no vienas puses, un no otras puses katra imantieša cieņu pret savu ģimeni un tās brīvo laiku.

Dāmu komiteja uzdevums ir veicināt abpusēju vēlmi iesaistīties kopīgās norisēs ģimenes pasākumu ietvaros, pulcinot gan kamiltoņus, gan filistrus svētku un ikdienas sarīkojumos kopā ar sievām un bērniem. D!K! darbības mērķis ir apvienot F!I! biedru dāmas, sekmēt to draudzību, kā arī atbalstīt un kuplināt korporācijas F!I! darbību ar daudzveidīgu ģimenisku sarīkojumu iniciēšanu un organizēšanu. Savukārt, nerakstīts mērķis ir veicināt imantiešu aktivitāti-  kuplā skaitā apmeklēt Ģimeņu vakarus, sporta spēles, Ziemassvētku pasākumus un citus.

Dāmu komitejas valde


Priekšsēdētāja:

taut! Lelde Liepa Liepiņa, S!K! Imeria lelde.imeria@gmail.com

Priekšsēdētājas vietniece:

com! Kristīne Buša, Korp! Gundega kristine.vaizule@gmail.com

Sekretāre:

fil! Sandra Grigorjeva, Korp! Gundega 26369054 sandra.grigorjeva@gmail.com

Ekonome:

taut! Santa Pakalna Jaks, S!K! Daugaviete pakalna.santa@gmail.com

D!K! kopējā vēstkopa: damas@imantica.lv

Augšup