Dāmu komiteja

damas

2014. g. 17. oktobrī tika nodibināta Fr! Imantica Dāmu komiteja

F!I! Dāmu komiteja ir savstarpējās lojalitātes apliecinājums, kas pauž imantiešu dāmu izpratni un cieņu korporācijas mērķiem un tradīcijām no vienas puses, un no otras puses katra imantieša cieņu pret savu ģimeni un tās brīvo laiku.

Dāmu komiteja uzdevums ir veicināt abpusēju vēlmi iesaistīties kopīgās norisēs ģimenes pasākumu ietvaros, pulcinot gan kamiltoņus, gan filistrus svētku un ikdienas sarīkojumos kopā ar sievām un bērniem. D!K! darbības mērķis ir apvienot F!I! biedru dāmas, sekmēt to draudzību, kā arī atbalstīt un kuplināt korporācijas F!I! darbību ar daudzveidīgu ģimenisku sarīkojumu iniciēšanu un organizēšanu. Savukārt, nerakstīts mērķis ir veicināt imantiešu aktivitāti –  kuplā skaitā apmeklēt Ģimeņu vakarus, sporta spēles, Ziemassvētku, Lieldienu un citus pasākumus.

2017.g. Rudens sem! Dāmu komitejā darbojas 19 imantiešu sievas un līgavas.


2017./2018. st.g. Dāmu komitejas valde

Priekšsēdētāja:

Ilze Grāvīte (ilze.gravite@llu.lv)

Priekšsēdētājas vietniece:

fil! Madara Inkina, S!K! Zinta (29470659, madarra@gmail.com)

Sekretāre

fil! Sandra Grigorjeva K! Gundega (26369054, sandra.grigorjeva@gmail.com)

Ekonome

taut! Anta Bērza S!K! Varavīksne (25968848, anta.berza@gmail.com)

22829943_1148167165316653_450519776520488076_o

D!K! kopējā vēstkopa: damas@imantica.lv

Augšup