Dāmu komiteja

damas

2014. g. 17. oktobrī tika nodibināta Fr! Imantica Dāmu komiteja.

F!I! Dāmu komiteja ir savstarpējās lojalitātes apliecinājums, kas pauž imantiešu dāmu izpratni un cieņu korporācijas mērķiem un tradīcijām no vienas puses, un no otras puses katra imantieša cieņu pret savu ģimeni un tās brīvo laiku.

Dāmu komiteja uzdevums ir veicināt abpusēju vēlmi iesaistīties kopīgās norisēs ģimenes pasākumu ietvaros, pulcinot gan kamiltoņus, gan filistrus svētku un ikdienas sarīkojumos kopā ar sievām un bērniem. D!K! darbības mērķis ir apvienot F!I! biedru dāmas, sekmēt to draudzību, kā arī atbalstīt un kuplināt korporācijas F!I! darbību ar daudzveidīgu ģimenisku sarīkojumu iniciēšanu un organizēšanu. Savukārt, nerakstīts mērķis ir veicināt imantiešu aktivitāti-  kuplā skaitā apmeklēt Ģimeņu vakarus, sporta spēles, Ziemassvētku pasākumus un citus.

Dāmu komitejas valde


Priekšsēdētāja:
t/l priekšsēdētāja Zane Lange 29797337 zane.lange@gmail.com

Priekšsēdētājas vietniece:
com! Kristīne Vaižule, Korp! Gundega 26989737 kristine.vaizule@gmail.com

Sekretāre:
Anta Bērza, S!K! Varavīksne 25968848 anta.berza@gmail.com

D!K! kopējā vēstkopa: damas@imantica.lv

Augšup