Par mums

Studentu korporācija Fraternitas Imantica ir akadēmiska mūžorganizācija, kas ir dibināta 1947.g. 18. februāri Pinebergā, Vācijā pie Baltijas universitātes un 1990.g. 13. jūlijā atjaunota pie Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Aktīvais konvents savu darbību uzsāka 1997.g. 18.maijā. Krāsu garants – Selonija.

Augšup