Amatpersonas

2017./2018. akadēmiskā gada Aktīvā konventa amatpersonas


sen! com! Pauls Jaks (22022192, pauls.jaks@gmail.com)

vicesen! com! Kaspars Bušs (28882112, kaspars.bush@inbox.lv)

sekr! com! Rūdolfs Biezais  (25999202, erbiezais@gmail.com)

WhatsApp Image 2017-09-27 at 14.59.34

A!K!ta prezidija kopējā vēstkopa: prezidijs@imantica.lv

old!  fil! Jānis Upmanis (29465976, janis.upmanis@inbox.lv)

Olderman_new

P!K!T! tiesn! fil! Eduards Grigorjevs (26400174, egromons@gmail.com)

P!K!T! tiesn! subst! fil! Jānis Jekševics (26413550, janis.jeksevics@gmail.com)

L!V! prezidijs:

  • priekš! fil! Kārlis Eglīts (28734069, kaeglitis@gmail.com)
  • priekš!vietn! com! Ilvars Drivēns (29208168, ilvars.dirvens@gmail.com)
  • sekr! com! Valters Bišofs (26668967, valtersbisofs@gmail.com)

mag! cant!  com! Valters Bišofs (26668967, valtersbisofs@gmail.com)

mag! pauc! com! Pauls Jaks (22022192, pauls.jaks@gmail.com)

maj! dom! com! Zigmārs Zundāns (25988888, zigmarszundans@gmail.com)

mantzinis com! Rūdolfs Biezais (25999202, erbiezais@gmail.com)

arhivārs  com! Jānis Lilienfelds (26048908, lilienfeldsjanis@gmail.com)

bibliotekārs  com! Jānis Lilienfelds (26048908, lilienfeldsjanis@gmail.com)

oec! com! Raivis Driksna (22327722, driksna.raivis@gmail.com)

kasieris! com! Jānis Ondrups (26070474, ondrups@gmail.com )

 

2016./2018. akadēmisko gadu Filistru Biedrības amatpersonas


Priekšsēdētājs fil! Raitis Brencis (26713543, raitisb@gmail.com)

Priekšsēdētāja vietnieks fil! Elmārs Svarups (26385388, e.svarups@inbox.lv)

Sekretārs fil! Mārtiņš Brūvers (29180900, martins.bruvers@gmail.com)

F!B! valdes kopējā vēstkopa: fil_valde@imantica.lv

Kasieris fil! Arnis Auermanis (29229501, arnis.auermanis@gmail.com)

 

2018./2019. g. Filistru Biedrības Amerikas kopas valdes amatpersonas


Valdes priekšsēdētājs fil! Ernests Brusubārdis III (ebrusubardis@centurytel.net)

Valdes loceklis fil! Uldis Inveiss (uinveiss@wi.rr.com)

Kasieris fil! Guntis Lauzums (amberha@yahoo.com)

Augšup