Amatpersonas

2016./2017. akadēmiskā gada Aktīvā konventa amatpersonas


sen! com! Pauls Jaks (22022192, pauls.jaks@gmail.com)

vicesen! com! Mārtiņš Indriksons (28283423, indriksons.martins@gmail.com)

sekr! com! Ģirts Derums  (25137177, girts.derums@gmail.com)

 

A!K!ta prezidija kopējā vēstkopa: prezidijs@imantica.lv

old!  com! Elgars Mielavs (29340245, emielavs@gmail.com)

eldzis2
 

P!K!T! tiesn!tiesn!

  • fil! Eduards Grigorjevs (26400174, egromons@gmail.com)
  • fil! Jānis Lange (26379455, jaanis.lange@gmail.com)
  • fil! Jānis Jekševics (26413550, janis.jeksevics@gmail.com)

L!V! prezidijs:

  • priekš! com Eduards Gaujēns (27842029, eduards.gaujens@gmail.com)
  • priekš!vietn! com! Ģirts Kurcalts (26058557, girtsk1990@gmail.com)
  • sekr! kr! Arvīds Ondrups (20019634, arviditto@gmail.com)

mag! cant! com! Kaspars Bušs (28882112, kaspars.bush@inbox.lv)

mag! pauc! com! Egons Kalniņš (26992640, 7timus@gmail.com)

maj! dom! com! Jānis Lilienfelds (26048908, lilienfelds.janis@gmail.com)

mantzinis com! Rūdolfs Biezais (25999202, erbiezais@gmail.com)

arhivārs com! Jānis Ondrups (26070474, ondrups@gmail.com)

bibliotekārs com! Jānis Ondrups (26070474, ondrups@gmail.com)

oec! com! Jānis Upmanis (29465976, janis.upmanis@inbox.lv)

kasieris! com! Zigmārs Zundāns (25988888, zigmarszundans@gmail.com)

 

2016./2018. akadēmisko gadu Filistru Biedrības amatpersonas


Priekšsēdētājs fil! Raitis Brencis (26713543, raitisb@gmail.com)

Priekšsēdētāja vietnieks fil! Elmārs Svarups (26385388, e.svarups@inbox.lv)

Sekretārs fil! Mārtiņš Brūvers (29180900, martins.bruvers@gmail.com)

F!B! valdes kopējā vēstkopa: fil_valde@imantica.lv

Kasieris fil! Arnis Auermanis (29229501, arnis.auermanis@gmail.com)

 

2017. g. Filistru Biedrības Amerikas kopas amatpersonas


Priekšsēdētājs fil! Ojārs Rēpiņš (ojarsj@sbcglobal.net)

Sekretārs fil! Uldis Inveiss (uinveiss@wi.rr.com)

Kasieris fil! Guntis Lauzums  (amberha@yahoo.com)

Augšup