Terminoloģija

Biežāk lietotie saīsinājumi buršu vidē

F!I! vai Fr! Imantica – Fraternitas Imantica

frater imanticus – imantietis

c. (coetus) – uzņemšanas numurs

kr! – krustdēls

kr!kr! – krustdēli

com! – komiltonis

com!com! – komiltoņi

fil! – filistrs

fil!fil! – filistri

s/l – sava laika (bijušais amats)

t/l – tā laika (esošs amats)

sub! – substitūts (vietnieks, pienākumu izpildītājs)

sen! – seniors

vicesen! – viceseniors

sekr! – sekretārs

old! – oldermanis

mag! pauc! – magister paucandi (paukmaģistrs)

mag! cant! – magister cantandi (kantmaģistrs)

econ! – ekonoms

maj!dom! – major domus jeb mājas pārvaldnieks

burga – krustdēlu noliktava

ēvele – salvete

svīķis – alus pudeļu attaisāmais

A!K! – Aktīvais konvents vai Amerikas Kopa

F!B! – Filsitru Biedrība

D!K! – darba kārtība/dienas kārtība vai Dāmu Komiteja

K!K! – kārtējais konvents

Ā!K! – ārkārtas kovents

A!V! – alus vakars

V!V! – viesu vakars

L!V! – Literārais vakars

S!K! – sēru konvents vai Studenšu korporācija

K! – studentu korporācija

Alma Mater – universitāte, pie kuras ir dibināta vai atjaunota korporācija

K!Dz! vai C!Q! – konventa dzīvoklis

Komeršs – korporācijas lielākie svētki (buršu solījuma atjaunošana)

Augšup