Terminoloģija

Biežāk lietotie saīsinājumi un termini buršu vidē:

F!I! vai Fr! Imantica – Fraternitas Imantica

frater imanticus – imantietis

c. (coetus) – vienā semestrī uzņemtie jaunie biedri

kr! – krustdēls

kr!kr! – krustdēli

com! – komiltonis

com!com! – komiltoņi

fil! – filistrs

fil!fil! – filistri

s/l – sava laika (bijušais amats)

t/l – tā laika (esošs amats)

sub! – substitūts (aizvietotājs, vietnieks, pienākumu izpildītājs)

sen! – seniors

vicesen! – viceseniors

sekr! – sekretārs

old! – oldermanis

mag! pauc! – magister paucandi (paukmaģistrs)

mag! cant! – magister cantandi (kantmaģistrs)

econ! – ekonoms

maj! dom! – major domus jeb mājas pārvaldnieks

Burga – krustdēlu noliktava

Ēvele – salvete jeb cits atjautīgi izvēlēts galda tīrīšanas objekts

Svīķis – alus pudeļu attaisāmais vai krustdēlu satīriskais izdevums

A!K! – Aktīvais konvents vai Amerikas Kopa

F!B! – Filsitru Biedrība

D!K! – darba kārtība/dienas kārtība vai Dāmu Komiteja

K!K! – kārtējais konvents

Ā!K! – ārkārtas kovents

A!V! – alus vakars

V!V! – viesu vakars

L!V! – Literārais vakars

S!K! – sēru konvents vai Studenšu korporācija

K! – studentu korporācija

Burši – studentu korporāciju biedri

Kants – buršu vidū atzīta dziesma

Alma Mater – universitāte, pie kuras ir dibināta vai atjaunota korporācija, kā arī augstākā mācību iestāde, kurā ir iegūts akadēmiskais grāds

K!Dz! vai C!Q! – konventa dzīvoklis vai  Conventsquartier – konventa nams

Komeršs – buršu solījuma atkārtošana

Bīrcipfelis – [vācu Bier] alus un [vācu Zipfel] svārku stūris, stērbele – pulksteņa piekars ar korporācijas vapeni, krāsu vairodziņu un vārda, uzvārda iniciāļiem.

Buršfilistrs – korporācijas loceklis, kurš pēc krāsas saņemšanas pārtrauc uz laiku vai vispār studijas

Cirķelis – [vācu Zirkel < lat. circulus] riņķis; kaligrāfisks raksta zīmju VCF ..! [lat. Vivat, crescat, floreat un korporācijas nosaukuma, pirmo burtu abreviatūra] savijums, ko krustdēli nēsā kā nozīmi pie deķeļa

Deķelis – [vācu Deckel] apsegs, arī vāciņš, latviski lietojams vīriešu dzimtē, studentu korporācijas biedra cepure

Kāterfrīštiks – [vācu Kater] runcis, arī paģiras, [vācu Frühstück] brokastis

Komitāts – [lat. committere] padarīt, paveikt (salīdzinoši angļu to commit) – konventa rīkotas svinības par godu korporācijas biedra studiju beigšanai un akadēmiskā grāda iegūšanai

Korona – [lat. corōna] aptverošs loks, aplis; burtiski – cilvēku loks, kas ir klāt

Razēt – [fr. raser, vācu rasieren] skūt, noskūt; žargona vārds nočiepšanas apzīmēšanai

Silentium – [lat. silentium] klusēšana, klusums;lieto izsauciena veidā, lai apklusinātu un pievērstu koronas uzmanību

Ūzuss – latīniski usus “lietojums, paradums” – buršu leksikā, tātad, ierastā prakse, kā tiek darītas noteiktas lietas

Augšup