Korporācijas

Studentu korporācijas ir akadēmiskas mūža organizācijas, kas vieno sabiedriskus studentus un augstskolu pabeigušos biedrus.

Latviešu studentu korporācijām bija liela loma Latvijas brīvvalsts veidošanā, apkopojot latviešu tautas izglītoto daļu, veicinot tautiskās domas veidošanos, piedaloties brīvības cīņās un Latvijas Armijas veidošanā. 1989. gadā korporācijas tiek atjaunotas, un šobrīd vieno vairākus tūkstošus esošo un bijušo studentu.

Studentu korporāciju jumta organizācija ir Prezidiju Konvents (saīsinājumā P!K!) un studenšu korporāciju apvienojošā organizācija ir Studenšu Prezidiju Konvents (saīsinājumā (S!P!K!)

Augšup