70. g. jubileja

Šeit ir pieejama visa veida informācija par 1947. gadā Vācijā dibināto k!tu (Fraternitas Imantica, Gersicania, Fraternitas Cursica, Fraternitas Vanenica, S!K! Spīdola, S!K! Zinta) 70. gadu jubilejas pasākumiem, kas notiks 25.-28.05.2017

Pasākumu plāns:

Datums Laiks Pasākums Vieta
25.05.2017 19:00 Literārais vakars Selonia C!Q!
26.05.2017 20:00 Balle Jelgavas pils aula
27.05.2017 10:00 Dievkalpojums Sv. Jāņa baznīca
27.05.2017 11:00 Gājiens Brīvības piemineklis
27.05.2017 12:00 Svētku akts LU aula
27.05.2017 16:00 Paukošanās turnīrs LLU aulas foajē
27.05.2017 16:00 F!I! D!K! pasākums LNO
27.05.2017 18:00 Komeršs LLU aulas foajē
28.05.2017 10:00 Katerfrīštiks Fr! Imantica C!Q!
28.05.2017 12:00 Izbrauciens ar kuģīti Driksa/Lielupe

 

Lai reģistrētu savu dalību pasākumos, spied ŠEIT.


Pasākumu dalības maksas imantiešiem:

Pasākums Statuss korporācijā Maksa EUR/pers.
 Balle kr! 10.00
Balle com! 20.00
Balle fil! 25.00
Komeršs kr! 10.00
Komeršs com! 20.00
Komeršs fil! 25.00

 

kr!kr! un com!com! maksājums ir jāveic uz A!K! bankas kontu:
Studentu korporācija Fraternitas Imantica
Reģ. nr.: 40008010685
Banka: A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV25UNLA0050006225279
SVARĪGI! Maksājuma mērķī norādi par kādiem pasākumiem tiek veikts maksājums!

fil!fil! maksājums ir jāveic uz F!B! bankas kontu:
Studentu korporācijas Fraternitas Imantica Filistru Biedrība
Reģ. nr.: 5000804183
PVN reģ. nr.: LV50008041831
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV57UNLA0008000700429
SVARĪGI! Maksājuma mērķī norādi par kādiem pasākumiem tiek veikts maksājums!

Augšup