70.jubileja

70_gadu_apsveikums-01

Šeit ir pieejama informācija par 1947. gadā Vācijā dibināto k!tu (Fraternitas Imantica, Gersicania, Fraternitas Cursica, Fraternitas Vanenica, S!K! Spīdola, S!K! Zinta) 70. gadu jubilejas pasākumiem, kas notiks 25.-28.05.2017

Pasākumu plāns:

Datums Laiks Pasākums Vieta
25.05.2017 19:00 Literārais vakars Selonija’s C!Q!
26.05.2017 20:00 Balle Jelgavas pils aula
27.05.2017 10:00 Dievkalpojums Sv. Jāņa baznīca
27.05.2017 11:00 Gājiens Brīvības piemineklis
27.05.2017 12:00 Svētku akts LU aula
27.05.2017 18:00 F!I! D!K! pasākums Ceriņu parks Dobelē
27.05.2017 18:00 Komeršs LLU aulas foajē
28.05.2017 10:00 Katerfrīštiks Fr! Imantica’s C!Q!
28.05.2017 12:00 Paukošanās turnīrs Fr! Imantica’s C!Q!
28.05.2017 14:00 Izbrauciens ar kuģīti Driksa/Lielupe

 

Reģistrācija Jubilejas pasākumiem ir beigusies! Jautājumu gadījumā sazinies ar t/l sen! com! Paulu Jaku (22022192, pauls.jaks@gmail.com). 

Papildinformācija par Dāmu pasākumu: pie F!I! D!K! sekr! – fil! Sandras Grigorjevas, S!K! Gundega (sandra.grigorjeva@gmail.com, 26369054).


Pasākumu dalības maksas imantiešiem un imantiešu dāmām:

Pasākums Statuss korporācijā Maksa EUR/pers.
 Balle kr!/com!/fil!/dāma 30.00
Komeršs kr! 15.00
Komeršs com! 25.00
Komeršs fil! 30.00
D!K! pasākums imantieša dāma 10.00
Izbrauciens ar kuģīti kr!/com!/fil!/dāma 5.00

 

VISIEM imantiešiem maksājums ir jāveic uz A!K! bankas kontu:
Saņēmējs: Studentu korporācija Fraternitas Imantica
Reģ. nr.: 40008010685
Konta nr.: LV25UNLA0050006225279
SVARĪGI! Maksājuma mērķī norādi par kādiem pasākumiem tiek veikts maksājums!

VISĀM dāmām maksa par Dāmu komitejas pasākumu jāveic uz F!I! D!K! priekšs. vietn. taut! Antas Bērzas, S!K! Varavīksne kontu:
Saņēmēja: Anta Bērza
Konta nr.: LV40HABA0551026205011

Augšup