Posted on Nov 16
Komentēt nevar Text Resizer Text Resizer

Apskats: L!V! Jelgavas pilī

 12. novembrī, Jelgavas pilī, notika ikgadējais Jelgavā esoš, korporāciju rīkotais eksternais literārais vakars, kura rīkošana šogad bija mūsu uzdevums. Piemeklētā tēma šim vakaram bija „Baltijas bēgļu individuālā varonība”, kur savu prezentāciju ar pētījumiem, intervijām un domām centās izklāstīt Latvijas Universitātes pētniece Māra Zirnīte.Pats pasākums man un citiem krustdēliem, protams, sākās ar telpas sakārtošanas darbiem, tā...

read more
Posted on Nov 08
Komentēt nevar Text Resizer Text Resizer

Eksternais literārais vakars Jelgavas pilī.

Pirms dažiem gadiem Jelgavā darbojošās studentu korporācijaas Ventonia un Fraternitas Imantica, un studenšu korporācija Varavīksne aizsāka jaunu tradīciju – studentu dienu ietvaros rīkot eksternu literāro vakaru Jelgavas pils sudraba zālē. Organizēšana notiek pēc rotācijas principa, un šogad ir mūsu kārtā. Laipni gaidīti visi interesenti. Literārajā vakarā uzstāsies Latvijas Universitātes pētniece Māra Zirnīte ar stāstījumu par...

read more
Posted on Okt 09
Komentēt nevar Text Resizer Text Resizer

Eksternais L!V! ar Šalkoni

  Šīs nedēļas otrdienas vakars imantiešu namā bija kuplāk apmeklēts nekā ierasts. Pēc abpusējas iniciātīvas, mūsu literāro vakaru prezidijs, kopā ar studentu biedrības Šalkone pārstāvjiem, bija noorganizējis kopīgu literāro vakaru.  Vakara mērķis bija iepazīšanās un, uzbūves ziņā līdzīgo, taču tradiciju un mērķu ziņā atšķirīgo studentu organizāciju izzināšana.Par studentu apvienību “Šalkone” prezentāciju bija sagatavojis Šalkones aktīvais...

read more
Posted on Okt 08
Komentēt nevar Text Resizer Text Resizer

Korporāciju fotoorientēšanās un Azemitologa svētki

Kā jau katru gadu, septembra beigās 1.kursa studentiem bija iespēja piedalīties Jelgavas studentu Korporāciju ”Ventonia”, “Fraternitas Imantica” un studenšu korporācijas ”Varavīksne” veidotajās foto orientēšanās sacensībās, kurās pirmā kursa studentiem aktīvi atpūšoties ir iespēja iepazīt Jelgavu un uzzināt, kas tad īsti ir studentu korporācijas. Orientēšanās sacensības notika 30. septembrī, starts tika dots pie Jelgavas studenta pieminekļa....

read more
Posted on Sep 23
Komentēt nevar Text Resizer Text Resizer

Apskats: II viesu vakars

22. septembrī noritēja nu jau otrais jeb literārais viesu vakars, kurā savu krāsu referātu aizstāvēja kr! Pauls Jaks. Sākums bija paredzēts kā parasti – 19:00, bet prezentācija sākas nedaudz vēlak. Uz literāro viesu vakaru bija ieradušies arī jauni viesi un , protams, arī viņiem tika izrādīta māja un atbildēts uz viņu interesējošajiem jautājumiem, kā arī...

read more
Lapa 5 no 11« First...«34567»...Last »
Back to Top